Affärsidé och värdegrund

Orio-koncernen bedriver sin verksamhet i två affärsområden – Orio Logistics och Orio Parts. Orio Logistics erbjuder logistiktjänster för den nordiska marknaden

Kontakta oss

Vi vill gärna att du att kontaktar oss så vi tillsammans med dig kan ta fram bästa möjliga logistiklösning för dig. Vi ser fram emot att bli din partner på tillväxtresan.

Kontakta oss

Våra två affärsområden och vision

Orio-koncernen bedriver sin verksamhet i två affärsområden – Orio Logistics och Orio Parts.

Orio Logistics erbjuder logistiktjänster för den nordiska marknaden inom allt som rör lagring, distribution, informationshantering, export/import, transportmanagement, vidareförädling, hantering av varor samt administrativa tjänster såsom affärsupport, kundservice etc.

Logistics vision är att vara den ledande affärspartnern inom 3PL-logistik i Norden baserat på tjänster som stärker våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet.

Orio Parts anskaffar, säljer och distribuerar reserv- och underhållsdelar till Saab-bilar på en global marknad. Ett erbjudande som inkluderar ett gediget ingenjörskunnande och en hel- hetslösning för logistik. Vi är världens enda leverantör av Saab Originaldelar, med försäljning på ett 50-tal marknader. Vår ambition är att säkerställa att Saab-bilarna rullar vidare och att Saab-bilägaren skall känna trygghet i sitt bilägande.

Parts vision är att vara det självklara valet när det gäller att tillhandahålla reservdelar till Saabbilar genom ett relevant produktprogram och innovativa tjänster.

En man som jobbar med flexibelt IT system vid sin dator

Orio-koncernens strategi är att:

  • Tillhandahålla logistiktjänster för den nordiska marknaden genom innovativa lösningar som stärker våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet.
  • Upprätthålla den globala kundbasen av verkstäder och distributörer som fokuserar på Saab-bilar genom att säkerställa ett relevant produktprogram av Saab originaldelar och eftermarknadsalternativ med tillhörande tjänster.

Orio AB är sedan 2012 helägt av svenska staten. Huvudkontoret finns i Nyköping, tillsammans med logistik- och distributionscenter. Bolaget har vidare ett kontor i Trollhättan samt verksamhet med egna försäljningskontor i USA, Storbritannien, Tyskland och Schweiz. Lager och distribution i dessa länder sköts av externa logistikföretag. Vid årsskiftet sysselsatte Orio 147 medarbetare.