Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människa, miljö eller egendom om de inte hanteras på korrekt sätt under transport.

Kontakta oss

Vi vill gärna att du att kontaktar oss så vi tillsammans med dig kan ta fram bästa möjliga logistiklösning för dig. Vi ser fram emot att bli din partner på tillväxtresan.

Kontakta oss

Alla typer av farligt gods

Orio Logistics lageranläggning är utformad för hantering av farligt gods och personalen har kompetens om både själva hanteringen och de lagar som gäller. Vi hanterar alla typer av farligt gods utom radioaktiva ämnen.

Exempel på tjänster:

  • Rådgivning för transport av farligt gods
  • Transport av farligt gods enligt gällande lagar
  • Dokumentation av transport av farligt gods
  • Utbildning av personal som hanterar farligt gods
  • Löpande rådgivning kring hantering av farligt gods
En man som jobbar med flexibelt IT system vid sin dator

Hantering av farligt gods

Orio Logistics personal besöker er verksamhet och identifierar, sorterar, klassificerar, emballerar, märker samt transporterar farligt avfall för behandling. För att identifiera och omhänderta farligt avfall krävs ofta kemikunskap och kunskaper i ADR för transport av farligt gods. Våra medarbetare utbildas kontinuerligt och har lång erfarenhet av att hantera olika typer av farligt avfall. Vi har även olika sorters emballage som är anpassade och godkända för lagring och transport av alla typer av avfall.

Transport av farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människa, miljö eller egendom om de inte hanteras på korrekt sätt under transport. Orio lagrar idag artiklar och kemikalier som klassas som farligt gods vid transport. Farligt gods lagras i en särskild del av lagret och omhändertas av personal som är utbildad enligt myndighetskrav från MSB.

”E-handel driver innovation inom tredjepartslogistik”

Ökningen av e-handeln har på kort tid ställt tredjeparts– logistikbranschen inför nya utmaningar. Inspirerade av Amazon, Alibaba och Zalando ställer den snabbväxande e-handeln höga krav på exibla upplägg, korta ledtider, hög servicegrad till kunder och konsumenter samt inte minst en effektiv returlogistik.

Läs hela artikeln