Tillfälligt buffertlager

Just nu ställs vi inför helt nya utmaningar då Covid-19/Corona slår hårt mot många företags verksamhet.

Kontakta oss

Vi vill gärna att du att kontaktar oss så vi tillsammans med dig kan ta fram bästa möjliga logistiklösning för dig. Vi ser fram emot att bli din partner på tillväxtresan.

Kontakta oss

Extralager, buffertlager, temporära lagerbehov?

Just nu ställs vi inför helt nya utmaningar då Covid-19/Corona slår hårt mot många företags verksamhet. Många företag drabbas av att deras egen lagerlösning inte har rätt kapacitet och man kan tvingas till att buffra lite längre än planerat. Logistiken/Supply chain är en mycket viktig hörnsten i dagens samhälle för att allt ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Allt från produktionsmaterial för tillverkande industri till varuförsörjning av förbrukningsartiklar i dagligvaruhandel som t ex livsmedel.

Vi på Orio kan vara en hjälpande hand som kan ta hand om detta nya peak behov som ni har ofrivilligt ställts inför. Givetvis kan vi också addera andra mervärdestjänster som t ex ompackning, prismärkning av era produkter. Detta så att det är förberett att snabb kunna leverera ut era varor när affärerna börjar komma igång som vanligt igen.

Vill du veta mera hur vi kan hjälpa dig och vilken kapacitet vi har tillgängligt? Kontakta gärna Martin Lennbom / BUSINESS AREA MANAGER per telefon +46 (0) 155 24 41 21 eller martin.lennbom@oriologistics.com så börjar vi där.

En man som jobbar med flexibelt IT system vid sin dator

Fokusera på er kärnkompetens – vi tar hand om logistiken

Utöver lagerhantering erbjuder Orio Logistics ett flertal andra tjänster inom tredjepartslogistik (3PL/TPL). Vi tar ansvar för: avrop/inköp, planering och prognoser, etikettering, montering, satsbyggnation, transportadministration, emballering, spedition, exportdokument och tulldeklarationer, hantering av farligt gods, reklamation- och returhantering och mycket annat.

E-handel driver innovation inom tredjepartslogistik

”E-handel driver innovation inom tredjepartslogistik”

Ökningen av e-handeln har på kort tid ställt tredjeparts– logistikbranschen inför nya utmaningar. Inspirerade av Amazon, Alibaba och Zalando ställer den snabbväxande e-handeln höga krav på exibla upplägg, korta ledtider, hög servicegrad till kunder och konsumenter samt inte minst en effektiv returlogistik.

Läs hela artikeln