Export och tullhantering

Kontakta oss

Vi vill gärna att du att kontaktar oss så vi tillsammans med dig kan ta fram bästa möjliga logistiklösning för dig. Vi ser fram emot att bli din partner på tillväxtresan.

Kontakta oss

Snabbare och smidigare export/tullhantering

Orio Logistics lageranläggning är godkänd som ”Godkänd avsändare”. Det innebär att sändningar som skickas från Orio får en snabbare och smidigare hantering på flygplatser. Det betyder att vi har de tillstånd och system som behövs för att ta ansvar för varor som hanteras i enlighet med Transportstyrelsens regler. Vi kan även ta fram komplett leveransdokumentation för sändningar till och från Sverige, avancerad statistik samt beräkna era tullkostnader.

En man som jobbar med flexibelt IT system vid sin dator

Flexibla transportlösningar

Orio Logistics har under åren byggt upp ett stort nätverk av transportörer som hanterar betydande godsvolymer från/till avsändare och mottagare över hela världen. Vi kan därför hjälpa våra kunder att upphandla snabba, precisa och kostnadseffektiva transportlösningar för reservdels-/eftermarknadsflöden.

”E-handel driver innovation inom tredjepartslogistik”

Ökningen av e-handeln har på kort tid ställt tredjeparts– logistikbranschen inför nya utmaningar. Inspirerade av Amazon, Alibaba och Zalando ställer den snabbväxande e-handeln höga krav på exibla upplägg, korta ledtider, hög servicegrad till kunder och konsumenter samt inte minst en effektiv returlogistik.

Läs hela artikeln