Flexibelt IT-system

En av Orio Logistics styrkor är våra marknadsledande IT-resurser. På vår egen IT-avdelning finns handplockad IT-expertis med erfarenhet av att skapa kraftfulla, flexibla IT-lösningar för logistik och e-handel.

Kontakta oss

Vi vill gärna att du att kontaktar oss så vi tillsammans med dig kan ta fram bästa möjliga logistiklösning för dig. Vi ser fram emot att bli din partner på tillväxtresan.

Kontakta oss

Flexibelt IT-System med starka IT-resurser

En av Orio Logistics styrkor är våra marknadsledande IT-resurser och ett flexibelt IT-system. På vår egen IT-avdelning finns handplockad IT-expertis med erfarenhet av att skapa kraftfulla, flexibla IT-lösningar för logistik och e-handel. Visibilitet i försörjningsflödet och en smart systemintegration är en viktig förutsättning för ett effektivt och koordinerat arbete mellan oss, våra kunder och deras kunder och leverantörer.

En man som jobbar med flexibelt IT system vid sin dator

Webbportal för reservdelsdistribution

Orio har även byggt upp en branschledande webbportal för reservdelsdistribution, som möjliggör en effektiv, snabb och säker e-handel för såväl företag och konsumenter. Genom portalen bedriver vi i praktiken en mycket omfattande e-handel med allt vad det innebär av styckplock, enstaka order, korta ledtider, hög leveranskvalitet och returhantering. Den erfarenheten och kompetensen erbjuder vi även brett till alla kunder med behov av professionella e-handelslösningar.

Fokusera på er kärnkompetens – vi tar hand om logistiken

Utöver vårt flexibla IT-system så erbjuder Orio Logistics ett flertal andra tjänster inom tredjepartslogistik (3PL/TPL). Vi tar ansvar för: avrop/inköp, planering och prognoser, etikettering, montering, satsbyggnation, transportadministration, emballering, spedition, exportdokument och tulldeklarationer, hantering av farligt gods, reklamation- och returhantering och mycket annat.

”E-handel driver innovation inom tredjepartslogistik”

Ökningen av e-handeln har på kort tid ställt tredjeparts– logistikbranschen inför nya utmaningar. Inspirerade av Amazon, Alibaba och Zalando ställer den snabbväxande e-handeln höga krav på exibla upplägg, korta ledtider, hög servicegrad till kunder och konsumenter samt inte minst en effektiv returlogistik.

Läs hela artikeln