Livsmedelslogistik

Livsmedel behöver också kunna hanteras snabbt och flexibelt med hänsyn till säsongsvariationer, kampanjer och andra faktorer som påverkar efterfrågan. Vi har de resurser och den kompetens som krävs för en säker och effektiv livsmedelslogistik.

Kontakta oss

Vi vill gärna att du att kontaktar oss så vi tillsammans med dig kan ta fram bästa möjliga logistiklösning för dig. Vi ser fram emot att bli din partner på tillväxtresan.

Kontakta oss

 

Livsmedelslogistik/hantering i vårt TPL-lager

Orio Logistics hanterar ett brett spektra av produkter i det välutrustade och automatiserade TPL-lagret i Nyköping. Ett specialområde är logistik för torra varor/kolonialvaror på uppdrag av producenter och leverantörer till dagligvaruhandeln.

Livsmedelslogistik och livsmedelshantering

Livsmedelslogistik enligt de krav som ställs

Livsmedelslogistik ställer extra höga krav på en säker och hygienisk hantering där hela försörjningskedjan är noggrant dokumenterad och produkterna spårbara. Livsmedel behöver också kunna hanteras snabbt och flexibelt med hänsyn till säsongsvariationer, kampanjer och andra faktorer som påverkar efterfrågan.

Här har vi stor erfarenhet och vår logistikanläggning är godkänd för livsmedelshantering, och möter därmed tuffa myndighetskrav. Vårt affärssystem och WMS (lagerstyrningssystem) är anpassat för den här typen av logistik och kan hantera lagerförda varor, exempelvis livsmedel, enligt FIFO–principen (först -in-först-ut) samt FEFO-principen (först-utgånget-först-ut).

Kunder inom livsmedelsbranschen

Vi är stolta över att flera kunder i livsmedelsbranschen har valt oss som partner, exempelvis Renée Voltaire, Annas Pepparkakor och Menigo.

”E-handel driver innovation inom tredjepartslogistik”

Ökningen av e-handeln har på kort tid ställt tredjeparts– logistikbranschen inför nya utmaningar. Inspirerade av Amazon, Alibaba och Zalando ställer den snabbväxande e-handeln höga krav på exibla upplägg, korta ledtider, hög servicegrad till kunder och konsumenter samt inte minst en effektiv returlogistik.

Läs hela artikeln