Ompackning och sampackning

På vårt logisticenter kan vi hjälpa till med ompackning och sampackning av varor.

Kontakta oss

Vi vill gärna att du att kontaktar oss så vi tillsammans med dig kan ta fram bästa möjliga logistiklösning för dig. Vi ser fram emot att bli din partner på tillväxtresan.

Kontakta oss

Ompackning och sampackning av varor

Typexempel är nedbrytning av pallar eller lådor för ompackning i mindre, mottagaranpassade lastbärare och emballage. Det kan även handla om varuflöden som sammanförs/cross-dockas och därefter ompackas för vidare distribution till slutkunden.

Smarta förpackningslösningar

Smarta förpackningslösningar är ofta ekonomiska, kommunicerar tydligt, är lätta att hantera, hållbara och enkla att återvinna. Här finns en mycket stor samlad kompetens inom Orio.

 

En man som jobbar med flexibelt IT system vid sin dator

Etikettering

Är ofta en naturlig integrerad del av att ompacka och vidaredistribuera gods. Här använder vi marknadensledande tekniker för snabb och felfri gods- och transportetikettering.

Återvinning

I Orio arbetar erfarna återvinningsexperter som gärna bistår med rådgivning och analys av hur era produkter och emballage kan återvinnas eller återanvändas på bästa sätt.

”E-handel driver innovation inom tredjepartslogistik”

Ökningen av e-handeln har på kort tid ställt tredjeparts– logistikbranschen inför nya utmaningar. Inspirerade av Amazon, Alibaba och Zalando ställer den snabbväxande e-handeln höga krav på exibla upplägg, korta ledtider, hög servicegrad till kunder och konsumenter samt inte minst en effektiv returlogistik.

Läs hela artikeln