Returlogistik

Returlogistik och returhantering är ett område som kräver erfarenhet, kompetens och moderna IT-lösningar, allt detta finns hos Orio Logistics.

Kontakta oss

Vi vill gärna att du att kontaktar oss så vi tillsammans med dig kan ta fram bästa möjliga logistiklösning för dig. Vi ser fram emot att bli din partner på tillväxtresan.

Kontakta oss

 

Enkel returlogistik starkt konkurrensmedel

Med en växande e-handel hos både traditionella detaljister och renodlade e-handlare har en effektiv och enkel returlogistik blivit ett starkt konkurrensmedel. Returer är inte längre något ”nödvändigt ont” utan något som skapar mervärde för kunder och konsumenter. Här gäller det att erbjuda enkla och flexibla returmöjligheter och att arbeta smart och flexibelt med helhetssyn på varuflödet. Returlogistik är ett område som kräver erfarenhet, kompetens och moderna IT-lösningar, allt detta finns hos Orio Logistics.

 

En man som jobbar med flexibelt IT system vid sin dator

Enkel returlogistik en nyckel till framgång

För e-handeln är varuflödet en särskilt betydelsefull nyckel till framgång – upphämtning, inleverans, lager plock och pack, distribution och spårning av gods – samt inte minst kundservice och en enkel, effektiv returlogistik och returhantering. Kunderna reagerar snabbt på både positiva och negativa erfarenheter som sprids snabbt i sociala medier. Hanteras returerna rätt blir det en källa till fler kunder och ökade intäkter.

Fokusera på er kärnkompetens – vi tar hand om logistiken

Utöver lagerhantering erbjuder Orio Logistics ett flertal andra tjänster inom tredjepartslogistik (3PL/TPL). Vi tar ansvar för: avrop/inköp, planering och prognoser, etikettering, montering, satsbyggnation, transportadministration, emballering, spedition, exportdokument och tulldeklarationer, hantering av farligt gods, reklamation- och returhantering och mycket annat.

E-handel driver innovation inom tredjepartslogistik

”E-handel driver innovation inom tredjepartslogistik”

Ökningen av e-handeln har på kort tid ställt tredjeparts– logistikbranschen inför nya utmaningar. Inspirerade av Amazon, Alibaba och Zalando ställer den snabbväxande e-handeln höga krav på exibla upplägg, korta ledtider, hög servicegrad till kunder och konsumenter samt inte minst en effektiv returlogistik.

Läs hela artikeln