Finansiell information

Bolaget redovisar sitt finansiella resultat kvartalsvis medan årsredovisningen och hållbarhetsrapporten publiceras i mars.

Bolaget redovisar sitt finansiella resultat kvartalsvis medan årsredovisningen och hållbarhetsrapporten publiceras i mars. Kommande finansiell information lämnas vid följande tillfällen:

Finansiella rapporter Rapporttillfällen
Årsredovisning 2021: 31 mars 2022
Delårsrapport januari – mars 2022: 22 april 2022
Delårsrapport januari – juni 2022: 12 augusti 2022
Delårsrapport januari – september 2022: 29 oktober 2022
Bokslutskommuniké januari – december 2022: 15 februari 2023
Årsredovisning 2022: 31 mars 2023