”Det bästa externlagret hittills”

Kundcase / 2 mars, 2021

Tyska livsmedelskedjan Lidl grundades på 70-talet av Dieter Schwarz i Baden Würtenberg i Tyskland. Över fyra decennier senare har bolaget verksamhet i tjugosju länder, fler än tiotusen butiker och en omsättning på närmare 70 miljarder Euro. Det gör Lidl till det största dagligvaruföretaget och ett de största detaljhandelsföretagen i Europa. I Sverige lanserades Lidl 2003 och har sedan dess etablerat över 160 butiker.

Rosa låda från Orio bärandes av en man

Lidl är ett omvittnat hypereffektivt företag med ett avancerat logistik- och supply chain-tänkande. Lidl är precis som IKEA och H&M extremt flödesorienterad och verksamheten präglas av ett långt drivet logistiktänk med genomtänkta och standardiserade processer. Logistiken är kort sagt ett konkurrensmedel som ligger till grund för devisen att erbjuda ”marknadens lägsta priser och högsta kvalitet”.

– Effektiv logistik är otroligt viktigt för att vi ska kunna erbjuda varor till en hög kvalitet men till en låg kostnad. Vi fokuserar på alla delar i försörjningskedjan – inköp, varuförsörjning, lager-, transport-, butik och återvinning. Ett genomtänkt helhetsflöde utan fördyrande mellanhänder, säger Carl Ceder, logistikchef på Lidl Sverige.

Två svenska centrallager

Lidls svenska verksamhet är indelad i två geografiska regioner. Varje region har ett eget centrallager – det ena beläget i Halmstad och det andra i Rosersberg strax norr om Stockholm. Lagren är fullsortimentslager som hanterar kyl, frys, kött, kolonial, frukt och grönt samt non-food-artiklar. Allt samlat under ett tak. Inleveranser till centrallagren sker i allmänhet direkt från Lidls inhemska leverantörer. Leveranserna från europeiska leverantörer koordineras för att optimera fyllnadsgraden, vilket innebär att varorna går via hubbar i Europa, innan leverans till något av de svenska lagren med kombinationer av båt-, tåg- och vägtransporter.

– Målsättningen är att hantera merparten av våra produkter i de egna centrallagren. Men ibland krävs det att vi anlitar externa partners för att hantera flöden som våra egna lager inte mäktar med, förklarar Carl Ceder.

”Kostnadseffektiva, flexibla och innovativa”

2015 inleddes ett samarbete med Orio i Nyköping just för att hantera särskilt omfattande varuflöden inom non-food. Lagernivåerna hade skjutit i höjden rejält inom non-food-sortimentet, det vill säga varor av typen textilier, kläder, husgeråd och skor. Artiklar som ofta beställs med mycket god framförhållning och vars efterfrågan kan vara svår att förutse. Carl Ceder berättar att det fanns flera orsaker bakom valet av Orio som partner.

– Tillsammans med Orio lyckades vi utveckla en effektiv, flexibel och innovativ lösning som passade oss perfekt. Eftersom Orio har linjebilar som dagligen kör mellan Nyköping och Arlanda så blir distributionen kostnadseffektiv. Men ännu viktigare var Orios flexibla och kundtillvända attityd. De har hela tiden ansträngt sig för att vara innovativa och anpassa och skräddarsy sina lösningar till våra standarder och processer, förklarar Carl Ceder.

Som exempel på Orios anpassningsförmåga nämner han anpassade faktureringsrutiner och fakturaunderlag, registrering av Lidls interna pallhanteringssystem i Orios system samt anpassade terminaler för läsning av Lidls streckkoder.

– Orio är den bästa externa logistikpartner som vi anlitat för TPL-tjänster. Deras vilja att anpassa sig till våra behov och krav var fantastisk. Jag har faktiskt aldrig tidigare stött på en tredjepartslogistiker som varit så flexibel och anpassningsbar till våra behov!

Prisad logistik

Under senare år har Lidl i Sverige fått mycket uppmärksamhet och erkännande för sin logistik. 2014 belönades man med PostNords väl etablerade logistikpris – PostNord Logistics Award. I motiveringen betonades just hur logistiken ständigt utvecklas och är själva hjärtat och pulsådern i Lidls verksamhet, och därmed grunden för effektivitet, korta ledtider, snabb nyetablering, miljönytta och kvalitet. 2016 mottog Lidl priset för bästa logistikutveckling i Retail Awards. Även då handlade motiveringen om det aktiva arbetet för att skapa en effektiv distribution.

Läs mer om Lidls verksamhet på lidl.se

Våra kundcase