”Det i särklass mest aktiva och lyhörda logistikföretaget”

Nyheter / 16 oktober, 2019

Ett allt större fokus på hållbarhet i kombination med den ökande e-handeln är en del av bakgrunden till att Heléne Häggkvist 2015 startade Creopack – ett företag specialiserat på klimatsmarta förpackningar. Företaget växer mycket snabbt, vilket är bakgrunden till att Orio Logistics har anlitats som partner för logistiken.

Creopack flaskor

– Vår affärsidé är helt enkelt att möta den ökade efterfrågan på mer miljövänliga förpackningar, i första hand för drycker och andra livsmedel, berättar Heléne, som tidigare har ett mångårigt förflutet från förpackningsbranschen, där hon såg att det fanns ett behov av klimatsmarta förpackningar – ett behov som inte möttes av de etablerade aktörerna.

Heléne berättar att marknaden för klimatsmarta förpackningar har exploderat på senare tid, bland annat till följd av ny lagstiftning kring engångsartiklar i kombination med nya, bättre material.

Affärskritisk logistik

– I vårt sortiment har vi bland annat förpackningar av återvunnen PET, komposterbara förpackningar tillverkade av sockerrör och andra biomaterial, men även glas- och pappersförpackningar. Vår idé är att hitta de bästa klimatsmarta förpackningarna och sälja både via direktförsäljning och på nätet, förklarar Heléne.

Med en tillväxttakt på cirka femtio procent per år har logistiken blivit allt mer komplex och affärskritisk för Creopack. I början av 2019 gick därför Heléne ut och upphandlade en ny logistikpartner. Valet föll till slut på Orio Logistics.

– Som en relativt liten aktör är det viktigt att känna sig prioriterad och lyssnad på. Orio Logistics var det i särklass mest aktiva och lyhörda logistikföretaget av alla de som jag vände mig till. Det var enkelt att samtala om logistiken, de förstod mina behov och har dessutom en enkel och begriplig prismodell.

Efter några månaders samarbete är Heléne nöjd med logistiksamarbetet med Orio Logistics.

– Att ha en god tillgänglighet på produkter och kunna leverera snabbt och pålitligt är helt avgörande för oss. Nu har vi startat upp samarbetet på ett bra sätt och jag räknar med att vi ska fördjupa det ännu mer, bland annat vad gäller utvecklingen av våra transport- och leveranstjänster.

Våra nyheter