Klartecken för Orios samarbetsavtal med Logistic Contractor kring Nyköpings logistikpark

Nyheter / 5 juli, 2021

Samtliga formella godkännanden kring samarbetsavtalet mellan statliga Orio AB och Logistic Contractor AB, som ingår i Wästbygg Gruppen, är nu klara. 

Som kommunicerats tidigare har Orio tecknat samarbetsavtal med Logistic Contractor om att utveckla Nyköpings logistikpark på ett cirka 400 000 kvadratmeter stort markområde på Arnös industriområde i Nyköping. Fullt utvecklad kommer Nyköpings logistikpark att bli en logistikhub av strategisk betydelse för hela Mälardalen.

Dagens besked innebär att Orios styrelse godkänt samarbetsavtalet, likaså riksdagen enligt regeringens proposition 2020/21:99 i vårändringsbudgeten angående utvidgat mandat för Orio, samt Orios ägare, så kallad ägarsamordning. Även Wästbygg Gruppens styrelse har godkänt samarbetsavtalet.

Ytterligare information

Gustaf Ljunggren, vd Orio AB
Mob: 070-973 73 66
E-post: gustaf.ljunggren@orio.com
www.hedinpartslogistics.com

Orio AB är ett globalt logistik- och reservdelsföretag som erbjuder logistiktjänster inom allt som rör lagring, distribution, export/import, transport, vidareförädling och hantering av varor. Orio är världens enda leverantör av Saab originaldelar med försäljning i ett femtiotal länder. Orio är sedan 2012 helägt av svenska staten. Huvudkontoret finns i Nyköping, tillsammans med logistik- och distributionscenter. Bolaget har även kontor i Trollhättan samt fyra helägda dotterbolag i Europa och USA.

Våra nyheter