Mer av kundnytta, men mellanhänder motverkar digitaliseringstakten”

Nyheter / 5 mars, 2019

Jonas Nilson är chef för logistikspecialisten Orio Logistics och har en solid strategisk och operativ...

Jonas Nilson är chef för logistikspecialisten Orio Logistics och har en solid strategisk och operativ erfarenhet av logistik och supply chain management från företag som ABB, Sonat, Rostiprimpac och Kreatel. Liksom flera andra experter ser han begreppet supply chain 4.0 som spännande och lovande, men konstaterar att mycket återstår i praktiken.

Är det mest en vision – mer prat än verkstad än så länge – eller ser du verkligt genomslag av SC 4.0 på marknaden?

– Det börjar synas i verkliga tillämpningar, men mest i mindre omfattning än så länge. Industriella tillämpningar och produkter med högre ekonomiskt värde börjar förekomma i flöden som närmar sig begreppet SC 4.0.

Vad ser du som den mest intressanta potentialen i supply chain 4.0 – tekniker och tillämpningar?

– Den mest intressanta potentialen ligger i att kunna tillgodose kundnytta och behov innan kunden ens upptäckt och analyserat att behovet finns. Här tänker jag inte minst på olika typer av tillämpningar inom eftermarknad, där sensorer i produkterna möjliggör en ständig informationsström bakåt i kedjan. En informationsström som kan användas i både order-fulfillment processer, men även i rent tekniska syften för att maximera drift utnyttjande av maskiner, fordon och så vidare. Här finns en tydlig slutkundsnytta, samtidigt som det ökar effektivitet-en i hela kedjan.

Vad gör ni i Orio Logistics för att tillvarata de nya möjligheterna?

– Vi är starkt fokuserade på att bli en av möjliggörarna för våra kunder vad gäller att förverkliga SC 4.0. Allt för att stärka kundnyttan för vår kunds kund. Främst handlar det om att öka digitaliseringen av våra flöden och skapa en helhetsplattform som möjliggör ökad grad av informationsdelning och automationsnivå. Med automation avses både fysisk såväl som administrativ kopplat till AI. Vi har starka egna IT resurser med lång erfarenhet av automation, vilket är helt avgörande för utvecklingen. Givande och tagande av information gynnar alla parter i slutändan och ökar möjligheten till att dela resurser och noder i ett fysiskt flöde/nätverk. Jag tror på en allt högre grad av specialisering i kedjan i kombination med ett ökande delande av såväl fysiska resurser som information, vilket går hand i hand, säger Jonas Nilson.

Var finns de största utmaningarna och hindren för att förverkliga SC 4.0?

– En stor utmaning ligger i gamla traditionella kommersiella upplägg i värdekedjorna. Vid en allt högre grad av informationsdelning så upphör värdet av att ha mellanhänder i många värde-/distributionskedjor. Dessa mellanhänder utövar stort motstånd. Den andra gäller risken för alltför stora ”monopol” som till sist lägger under sig all information, vilket sänker takten i digitaliseringen.

Vilka goda förebilder ser du på marknaden vad gäller det uppkopplade försörjningsnätverket – var finns best practice?

– På min radar ser jag både SKF och Siemens som företag som kommit en bit på vägen i sina strävand-en mot något som kan liknas vid SC 4.0. Under kommande år tror jag att vi kommer att se ett allt snabbare utveckling som till sist blir så självklar att vi inte ens pratar om 4.0 eller digitalisering!

Våra nyheter