PRESSMEDDELANDE – Orio och Logistic Contractor ingår samarbetsavtal för att utveckla Nyköpings logistikpark

Nyheter / 29 juni, 2021
Översikt över Orio Logistics logistikcenter

Statliga Orio AB har tecknat samarbetsavtal med Logistic Contractor AB som ingår i Wästbygg Gruppen, om att utveckla Nyköpings logistikpark på ett ca 400 000 kvadratmeter stort markområde på Arnös industriområde i Nyköping. Fullt utvecklad kommer Nyköpings logistikpark att bli en logistikhub av strategisk betydelse för hela Mälardalen. Marken ägs idag av Orio, har byggrätt och ligger i direkt anslutning till företagets lager och distributionscentral i Nyköping. Genom avtalet förbinder sig Logistic Contractor att under en femårsperiod erlägga ca 200 miljoner kronor till Orio.

–  Effektivare logistik i en av Sveriges nyckelregioner är målsättningen. En förädling av vårt stora markinnehav i samarbete med en professionell aktör som Logistic Contractor är viktigt för Orios logistikerbjudande, men är också av strategisk betydelse för varuleveranser i hela Mälardalen. Nyköpings logistikpark innebär ett stort antal nya arbetstillfällen lokalt, men kommer också att få stor betydelse för hela regionen, säger Gustaf Ljunggren, vd för Orio.

–  Detta blir vår andra markaffär på kort tid. Vi ser att tiden nu är mogen för Logistic Contractor att göra den här typen av investeringar för att bredda vårt erbjudande ytterligare och ge oss större flexibilitet i framtida affärer. I Nyköping får vi ett utmärkt logistikläge med närhet till E4, Stockholm, Skavsta flygplats, Oxelösunds hamn och järnväg. Dessutom ser vi en mycket intressant samarbetspartner i Orio AB, där vi har en tydlig samsyn i vår vision för hur vi vill utveckla det här markområdet, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor AB.

Samarbetsavtalet är från Orios sida villkorat styrelsens godkännande, liksom riksdagens godkännande enligt regeringens proposition 2020/21:99 i vårändringsbudgeten angående utvidgat mandat för Orio och godkännande av Orios ägare, så kallad ägarsamordning. Från Logistic Contractors sida krävs godkännande från Wästbygg Gruppens styrelse. Samtliga godkännanden förväntas ske under juli månad.
Pangea Property Partners har varit finansiell rådgivare och fastighetsrådgivare åt Orio och Baker McKenzie Advokatbyrå har agerat legal rådgivare. Setterwalls Advokatbyrå har varit rådgivare åt Logistic Contractor.

Ytterligare information
Gustaf Ljunggren, vd Orio AB
Mob: 070-973 73 66
E-post: gustaf.ljunggren@orio.com

Våra nyheter