Stora logistikutmaningar och möjligheter

Artiklar / 30 mars, 2021

Med e-handelns tillväxt och utbredning har även logistiken blivit ett viktigt medel för att ge mottagaren en positiv kundupplevelse som präglas av valfrihet, enkelhet och snabbhet från beställning till leverans och retur. Med konsumenter som mottagare ställs det helt nya krav. En leverans till en privatperson vare sig den sker i hemmet, på jobbet eller till bagageluckan på en bil eller någon annanstans kräver ett nytt mind-set.

par som diskuterar skräddarsydda lösningar

Tillgänglighet

Att snabbt kunna leverera de varor som kunderna eftrfrågar är helt avgörande vid e-handel. Finns inte varan väljer många kunder och konsumenter att vända sig till en annan leverantör. Att hålla rätt tillgänglighet av varor inte för mycket och inte för lite är en utmaning som kräver hög logistikkompetens, moderna IT-system och tillgång till korrekta data om bland annat kundefterfrågan, tillgängliga varor och olika omvärldsfaktorer som påverkar efterfrågan.

Orderhantering/Fulfilment

Men att erbjuda sina kunder hög tillgänglighet av varor räcker inte. Det gäller att även hantera order och leverans på ett professionellt sätt. Basaktiviteter som plock och pack är mer komplicerat vid e-handel med enstaka order och krav på manuellt styckplock. Att arbeta genomtänkt, smart och med rätt typ av förpackningar som bidrar till en effektiv hantering, hållbarhet och enkla returer är både en utmaning och en fantastisk möjlighet.

Flexibla leveranser last-mile

Dagens kunder och konsumenter vill i ökad utsträckning kunna välja när och på vilket sätt sina köpta varor ska levereras. Denna efterfrågan har medfört att antalet olika leveransalternativ och tjänster ökar hela tiden. Etablerade transportföretag utvecklar nya leverans- tjänster samtidigt som start-up-företag som Budbee och Airmee bidrar till att driva på utvecklingen av allt mer innovativa leveranstjänster ofta baserade på innovativa mjukvaror för ökad visibilitet, kontroll och prognoser baserade på prediktiv analys. Etablerade aktörer i andra branscher lockas också till den heta last-mile-marknaden. Exempelvis erbjuder det mark- nadsledande taxibolaget Cabonline Group (Taxikurir, Sverigetaxi m.fl.) e-handelskunder att returnera sina beställda varor med hjälp av tjänsten Reliver.

Konsumentfokus

För bara ett par år sedan var hela transportsektorn utformad för att hantera B2B-flöden. Detta förändras nu snabbt och logistiktjänster och erbjudanden formas allt mer utifrån konsumenternas behov och krav. Målsättningen har länge varit att leverera så pass snabbt och billigt som möjligt, vilket många gånger har medfört att varorna skeppas ut när det passar de levererande företagen utan hänsyn till kundens önskemål och behov. Här syns i dag ett begynnande skifte som innebär att e-handelsföretagen försöker möta slutkundernas krav på ett bättre sätt. Detta kräver i sin tur mer flexibla, dynamiska och kundanpassade leveranslösningar.

Kundupplevelsen och logistiken

Med e-handelns tillväxt och utbredning har även logistiken blivit ett viktigt medel för att ge mottagaren en positiv kundupplevelse som präglas av valfrihet, enkelhet och snabbhet  från beställning till leverans och retur. Med konsumenter som mottagare ställs det helt nya krav. En leverans till en privatperson vare sig den sker i hemmet, på jobbet eller till bagageluckan på en bil eller någon annanstans kräver ett nytt mindset. Leveransupplevelsen har kommit i fokus och fått en ny dimension.

Utöver allt bättre service vad gäller leverans plats och tidpunkter måste transport- och logistikbolag bidra till att säkerställa en förstklassig leveransupplevelse. Här krävs det en mycket djupare insikt om att last-mile-leveransen är en del av hela kundupplevelsen, produkten och det varumärke som transportörer och andra logistikbolag representerar. Det handlar inte längre enbart om att välja en viss leveranstjänst, plats och tidpunkt. I ökad utsträckning väntas kunden få välja hur kommunikationen ska ske med säljaren, kundtjänst och logistikaktörer samt om den levererade varan ska läggas i brevlådan, på furstutrappen eller lämnas hos grannen och ifall chauffören ska ringa på dörren, smsa eller knacka.

Våra nyheter