Vad är 3PL?

Artiklar / 18 mars, 2021

Tredjepartslogistik, ofta förkortat TPL eller 3PL, avser outsourcing av logistikaktiviteter till en tredje part i flödet mellan varuägare och mottagare

TPL/3PL logistik med lådor på ett transportband

Vad avser 3PL?

Tredjepartslogistik, ofta förkortat TPL eller 3PL, avser outsourcing av logistikaktiviteter till en tredje part i flödet mellan varuägare och mottagare. Typiska logistikaktivite- ter som utförs av företag som erbjuder tredjepartslogistik är lagerhållning, distribution/transport, orderhantering, varuförädling (exempelvis montering eller konfigurering), förpackning och returhantering.

Vissa akademiker betraktar all logistik som läggs ut på en tredje part som tredjepartslogistik. Andra menar att de tjänster som produceras av logistikföretaget måste vara långsiktigt avtalade, utmärkas av en viss kundanpassning och inte enbart bestå av en eller flera standardtjänster.

Varför outsourcas allt mer logistik?

En allt större andel av logistikarbetet i samhället utförs av externa, specialiserade logistikföretag, inte minst inom e-handelsområdet, tredjepartslogistikföretag (TPL eller 3PL). Tredjepartslogistikföretaget (3pl) utgör en viktigt part för företagets framtid genom att hjälpa er att hantera er verksamhet vilket i sin tur ger er möjlighet att fokusera på att driva företaget framåt.

Vad säger framtiden om outsourcing av sin logistik?

Enligt den väl etablerade globala studien Third-Party Logistics Study (Armstrong & Associates, 2019) uppgår den globala tillväxten av tredjepartslogistik långsiktigt till närmare 10 % per år, även om tillväxten kan variera ganska mycket från år till år. I 2019 Third-Party Logistics Study uppger 63% av de varuägande/ köpande företagen att de ökar sin användning av TPL, men att de konsoliderar sin leverantörsbas (63 %) och samlar allt mer av sina tjänster hos ett färre antal TPL-leverantörer.

I globala studier anger köpare av TPL att mellan 36-50 % av deras totala logistikkostnader avser outsourcade logistikaktiviteter (enligt en sammanställ- ning av Armstrong & Associates). Enligt välrenommerade Chartered Institute of Logistics and Transport, CILT, ökar outsourcingen av logistiktjänster allt snabbare. CILTs experter anser att det är främst sju faktorer som ligger till grund för den snabba ökningen av logistisk outsourcing till tredjepartslogistiker.

7 drivkrafter för ökad outsourcing av 3PL

1. ÖVERLÄGSNA RESURSER
En kompetent tredjepartslogistiker har ett stort nätverk
som ett enskilt företag kan åstadkomma. Därmed kan varje del i försörjningskedjan opereras mer effektivt och kostnadseffektivt av en tredjepartslogistiker.

2. STORA BESPARINGAR
Ett 3PL-företag bidrar till att kunden sparar både tid och pengar på flera sätt genom att tillhandahålla lager, transporttjänster, teknologier och personal med spetskompetens inom logistik.

3. REDUCERAD RISK
Genom att överlåta beslut och drift till en erfaren tredjepartslogistiker undviks kostsamma misstag. Därmed kan ett eget logistiknätverk byggas upp med mycket litet risktagande.

4. MINSKAT ANSVAR
En tredjepartslogistiker tar över ansvaret för logistiken – såväl dagliga administrativa uppgifter som långsik- tiga finansiella investeringar, rekrytering och kompetensutveckling. Det skapar förutsättningar för kunden att fokusera all sin energi och sitt fokus på att utveckla sin egen kärnaffär.

5. BRANSCHEXPERTIS
En professionell 3PL-aktör har kunskap om den egna branschens KPIer, best practice och är uppdaterad om de allra senaste möjligheterna inom logistik, materialhantering och styrning samt IT-stöd.

6. SKALBARHET
En tredjepartslogistiker ska göra det möjligt för kunden att skala upp eller ner sin logistik beroende på säsongsvariationer, efterfrågan och tillväxt.

7. STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
En proffsig tredjepartslogistiker justerar, förbättrar och effektiviserar löpande alla aktiviteter och funktioner i logistikflödet och levererar därmed ständiga förbättringar i kundföretagens logistik och varuförsörjning.

Våra nyheter