“Vassa, värdeskapande logistisktjänster”

Nyheter / 23 november, 2019

Begreppet 3PL eller TPL, dvs. tredjepartslogistik myntades under 1970-talet i samband med att många företag mer beslutsamt började outsourca sin logistik – hela eller delar av sin distribution, lagerhållning och orderhantering – till en tredje part i försörjningsflödet. Under de snart femtio år som gått sedan dess har 3PL marknaden vuxit kraftigt och professionaliserats.

En man som jobbar med flexibelt IT system vid sin dator

Ett intensivt utvecklingskliv skedde under 1990-talet när nya marknader öppnades upp och exploderade i Kina, Indien och något senare även i Brasilien och Ryssland. Tredjepartsaktörerna började alltmer erbjuda integrerade tjänster – exempelvis spedition, lagerhållning, distribution och tullhantering – för att hantera allt mer komplexa globala försörjningskedjor. I dagens näringsliv använder i princip alla större företag tjänster inom tredjepartslogistik i sina försörjningskedjor.

Marknaden växer snabbt – kundkraven skärps

I dagsläget bedöms hela den globala 3PL-marknaden omsätta 951 miljarder dollar och den växer med cirka 10 % per år. Enbart i Sverige uppgår marknaden till 4,8 miljarder USD, dvs. cirka 49 miljarder kronor, med en årlig tillväxt på 11,8 %. (Armstrong & Associates Inc., 2019). Av den årliga studien Third-Party Logistics Study – the state of logistics outsourcing (Infosys Consulting, Penske Logistics och Penn State University 2019) framgår tydligt att branschen går mot en fortsatt professionalisering, med kunder som ställer allt högre krav på skräddarsydda logistikupplägg som skapar tydliga mervärden. Här ska Orio Logistics vara en värdskapande aktör erbjuder betydligt mer än enkla bastjänster.

– Ända sedan vi startade Orio Logistics har idén och ambitionen varit att utveckla vassa, värdeskapande logistiktjänster baserade på hög kompetens, starka IT-resurser och ett specialistkunnande inom ett antal marknadssegment, säger Jonas Nilson, Head of Orio Logistics.

I den senaste Third-Party Logistics Study, 2019 anger endast 66 % av de undersökta företagen att 3PL-företagen levererar nya innovativa sätt att öka effektiviteten i logistiken, vilket antyder att potentialen är stor för Orio Logistics, som satsar på att vara en verkligt innovativ partner.

– För oss handlar innovation om allt från att hjälpa kunderna att bli mer innovativa i detaljer av typen hur vi packar och plockar och att välja smarta, innovativa transporttjänster. På en mer övergripande nivå så satsar vi även på innovation i form av moderna IT-lösningar, utveckling av vår lageranläggning och utveckling av vår personal och kompetens inom olika områden, förklarar Martin Lennbom, Business Area Manager på Orio Logistics.

Marknaden efterfrågar bättre IT-stöd

Just innovation inom IT-området är något som marknaden efterfrågar. När mängden logistikdata ökar behövs en allt bättre förmåga att hantera, analysera och använda data på ett mer avancerat sätt. Enligt Third-Party Logistics Study, 2019 uppger enbart 56 % att de är nöjda med sina 3PL-partners nuvarande IT-förmåga. Fenomenet har rapporterats i studien under många år och kallas för ”the IT-gap” eller IT-glappet, vilket helt enkelt betyder att det finns ett avstånd mellan varuägarnas efterfrågan på IT-stöd och vad branschen lyckas leverera.

– IT är sedan länge en paradgren i Orio. Historiskt har vi våra rötter inom reservdelsförsäljning i bilindustrin, där vi tidigt var pionjärer vad gäller moderna IT-lösningar. Det är ett försprång som vi har än idag. Effektiv logistik och varuförsörjning handlar allt mer om att skapa integrerade, snabbfotade försörjningsflöden med visibilitet och transparens för alla berörda aktörer. Orios kompetenta IT-avdelning hjälper er med smarta lösningar som lyfter logistiken, konstaterar Jonas Nilson.

VÄRLDENS MEST SNABBVÄXANDE 3PL-MARKNADER 2018

Världens 10 snabbast växande 3PL-marknader 2018. Sverige och Italien hamnar på delad sjundeplats och som nummer två i Europa, endast slagna av Holland. Källa: Armstrong & Associates, oktober 2019.

Våra nyheter