Lagerhantering

Hedin Parts and Logistics moderna, automatiserade TPL-lager ligger perfekt lokaliserat oavsett om dina kunder finns i Sverige, Norden eller globalt. Under mer än 90 år har vi hanterat krävande och komplex logistik till och från fler än sextio länder.

Kontakta oss

Vi vill gärna att du att kontaktar oss så vi tillsammans med dig kan ta fram bästa möjliga logistiklösning för dig. Vi ser fram emot att bli din partner på tillväxtresan.

Kontakta oss

Modern och flexibel lagerhantering

Vår lageranläggning i Nyköping är modern, automatiserad och utformad med ett avancerat brandskydd och ett säkerhetssystem för hantering av farligt gods. Läs mer på Säker hantering.

Det automatiserade lagret är utformat för att effektivt hantera tredjepartslogistik. Ambitionen är att erbjuda kunderna en effektiv och flexibel tredjepartslogistik inklusive en smidig lagerhantering anpassad efter era önskemål och behov.

En man som jobbar med flexibelt IT system vid sin dator

Lagerhantering – På dina villkor

Genom en hög automation av vår lagerhantering minimeras andelen fel och effektiviteten kan hållas hög. Även om lagret är utformat för att hantera det mesta med automatik, så är Hedin Parts and Logistics personal helt avgörande för en hög kvalitet. Personalen är kompetent, erfaren och är kundfokuserad. En grund i hela vår organisation är att all personal är lyhörd för våra kunder. Det innebär bland annat du alltid får bästa möjliga hantering av dina produkter och snabba svar på frågor och önskemål – en lagerhantering på dina villkor.

Flexibelt partnerskap

Med Hedin Parts and Logistics får du ett flexibelt partnerskap. Det innebär att vi tar hand om hela din logistik eller enbart vissa delar. Du bestämmer. Som kund hos Hedin Parts and Logistics slipper du långa, komplicerade avtal. Vi tror på enkelhet, ömsesidig tillit och enkla avtal.

Vårt kompletta lager i Nyköping:

  • Är 73 000 kvm stort
  • Är centralt beläget söder om Stockholm
  • Är ett automatiserat TPL-lager som skapar effektivitet i försörjningsflödet
  • Har erfaren lagerpersonal som förstår kundernas affär
  • Har flexibla lagerytor som går att anpassa till olika kundtyper och branscher
  • Är godkänt för hantering av farligt gods
  • Har en funktion för tullhantering
  • Har ett mycket välutvecklat WMS-system som klarar av både enkla och komplexa integrationer