Transport och Logistik

Hedin Parts and Logistics levererar totallösningar inom tredjepartslogistik av högsta kvalitet. En naturlig och prioriterad ingrediens är därmed att bistå med effektiva transporter till och från vårt logistikcenter.

Kontakta oss

Vi vill gärna att du att kontaktar oss så vi tillsammans med dig kan ta fram bästa möjliga logistiklösning för dig. Vi ser fram emot att bli din partner på tillväxtresan.

Kontakta oss

Effektiva transporter till och från logistikcentret

Hedin Parts and Logistics levererar totallösningar inom tredjepartslogistik. En naturlig och prioriterad ingrediens är därmed att bistå med effektiva transporter till och från vårt logistikcenter. Dagligen hanterar vi stora godsvolymer med tusentals avsändare och mottagare i fler än 60 länder världen över. Under årens lopp har vi därför utvecklat starka relationer med ett stort nätverk av transportörer, som neutral aktör samarbetar vi med samtliga transportörer. Ett värdefullt nätverk som även våra kunder kan dra nytta av genom att dra fördel av en större gemensam förhandlingsstyrka, Hedin Parts and Logistics transportkunskap och det förtroende som etablerats med transportörerna under årens lopp.

En man som jobbar med flexibelt IT system vid sin dator

Transportadministration, orderhantering och support

Hedin Parts and Logistics kunniga och flerspråkiga supportpersonal kan även ta hand om olika transportadministrativa uppgifter, hantera ordermottagning och tillhörande kringtjänster. Hedin Parts and Logistics har dessutom effektiva processer för att minska ledtider på till exempel flygsändningar.

Fokusera på er kärnkompetens – vi tar hand om logistiken

Utöver transport erbjuder Hedin Parts and Logistics ett flertal andra tjänster inom tredjepartslogistik (3PL/TPL). Vi tar ansvar för: avrop/inköp, planering och prognoser, etikettering, montering, satsbyggnation, transportadministration, emballering, spedition, exportdokument och tulldeklarationer, hantering av farligt gods, reklamation- och returhantering och mycket annat.