Detaljplanerad mark för nyetablering

Förstklassig logistikbyggnad med byggrätt

Kontakta oss

Vi vill gärna att du att kontaktar oss så vi tillsammans med dig kan ta fram bästa möjliga logistiklösning för dig. Vi ser fram emot att bli din partner på tillväxtresan.

Kontakta oss

Mark för nyetablering

Hedin Parts and Logistics AB äger en fastighet i Nyköping med byggnadsrättigheter för upp till 360 000 m2 (BTA) logistikutrymme.

Fakta

  • Möjlighet att bilda en ny logistikpark med några av Sveriges bästa infrastrukturer
  • Beläget längs E4-motorvägen, södra huvudbanan, Oxelösunds hamn och Stockholm Skavsta flygplats
    360 000 m2 byggrättighet
  • Upp till 30 meter takhöjd
  • Potential för betydande värdeökning över tid med en kombination av hyrespotential och multipel expansion
  • Perfekt för distribution i Norden och Östersjöregionen
  • Ligger mindre än 80 km söder om Stockholm med direktförbindelser till de största logistiknaven som betjänar centrala och södra Sverige samt hela Norden
  • Stark strukturell tillväxt inom onlinehandel och osäkerhet på andra investeringsmarknader gör logistiktillgångar mycket attraktiva
Översikt över Orio Logistics logistikcenter

Nyköpingsregionen

Nyköping ligger cirka 80 km söder om Stockholm längs motorväg E4 mellan huvudstaden och Göteborg. Staden har en rik historia som sträcker sig över fyra tusen år och har ibland varit Sveriges huvudstad samt en framstående hamn för handel över Östersjön. Stadens ideala logistiska läge manifesteras i dess arv som spänner över bildandet av sitt första varv 1767 och öppningen av Stockholm Skavsta flygplats 1989. Nyköpings privilegierade position som ett logistiskt nav för Sveriges mest folkrika regioner kommer att betonas ytterligare av byggandet av höghastighetstågnätet Östlänken som drastiskt kommer att förkorta restiderna och förbättra godskapaciteten med tåg.

Kommunikation

Nyköping är en kommunikationsnod med utmärkt infrastruktur för alla transportsätt. E4 leder genom hela Sverige och ner till Europa. E4 ansluter Nyköping till Stockholm i norr och Göteborg, Malmö och Köpenhamn i söder.

Södra stambanans järnväg går rakt genom centrala Nyköping. I Nyköping finns en delning av järnvägen som leder vidare till norra och södra Sverige, till hamnen i Oxelösund och till logistiknavet Eskilstuna.

Utveckling ger tillväxt

Nyköping växer i snabb takt och staden har en väletablerad position som en attraktiv plats att bo och pendla till Stockholm. Nyköping är några av de största infrastrukturprojekten i Sverige och stora investeringar görs i utvecklingen av stadens centrum. Befolkningen uppgick till 57 000 år 2019 och under de kommande tio åren förväntas den växa i högre takt än Sverige som helhet och nå 64 000 personer 2030.


Logistik Sverige

Under de senaste tre åren har mer än 1,6 miljoner m2 logistikytor lagts till beståndet i Sverige och ytterligare 510 000 m2 förväntas vara färdiga under 2021. Efterfrågan på logistikfastigheter är högre än någonsin, till stor del driven av den snabba tillväxten inom e-handel. Platser nära kunderna blir ännu mer attraktiva då distributörerna strävar efter att möjliggöra leveranser samma dag. Den förväntade framtida tillväxten i efterfrågan har gjort det betydligt vanligare att bygga logistikfastigheter på spekulation.

Översikt över Orio Logistics logistikcenter

Nuvarande byggnader

De befintliga byggnaderna har byggts mellan 1976 och 2001 för exklusiv användning av Saab Parts. Sedan tillverkningen av nya Saab upphört har delar av byggnaderna omfördelats för logistik och relaterade tjänster.

Hedin Parts and Logistics ärvde byggrättigheterna från byggandet av Saab anläggningarna på 1970-talet. Hedin Parts and Logistics har nyligen fått en arkitekt att uppskatta i vilken utsträckning byggrättigheterna kan realiseras. Enligt de första uppskattningarna kan nästan hela det outnyttjade landområdet utvecklas, vilket motsvarar cirka 360 000 m2.

För mer information och för att ta del av fullständigt prospekt, kontakta Johan Formgren, e-post: martin.lennbom@hedinpartslogistics.com