Olika typer av TPL- aktörer

TPL-marknaden är fragmenterad, global och svåröverskådlig.

Kontakta oss

Vi vill gärna att du att kontaktar oss så vi tillsammans med dig kan ta fram bästa möjliga logistiklösning för dig. Vi ser fram emot att bli din partner på tillväxtresan.

Kontakta oss

Global, bransch eller geografisk TPL-aktör?

Det finns ett fåtal mycket stora globala aktörer som har verksamhet i princip överallt, och som vänder sig med erbjudanden till ett antal specifika branschsegment som man fokuserar på. Det finns även aktörer som enbart betjänar en viss bransch med mycket specifika behov, exempelvis läkemedels- eller färskvarubranschen. Därutöver finns det tredjepartslogistiker som har en god förankring i en viss geografisk region – exempelvis Norden, Nordtyskland eller Europa – och som bygger sin konkurrenskraft och positionering på en närhet till och kunskap om marknaden i kombi- nation med andra konkurrensfördelar, exempelvis specialistkompetens, avancerade IT-stöd, hög automationsgrad med mera.

En man som jobbar med flexibelt IT system vid sin dator

4 olika typer av TPL-aktörer

(baserat på Hertz och Alfredsson 2003):

Standard 3PL
Erbjuder enklare tjänster för lagerhållning, plock & pack och distribution. Enbart i Sverige finns det hundratals aktörer av detta slag och av olika storlek. Här råder prispress och svag lönsamhet.

Service developer
Här erbjuds kunderna med kvalificerade värde adderande tjänster och lösningar, exempelvis crossdocking, IT-stöd för visibilitet och spårning, förpackningslösningar, säkerhetslösningar m.m.

Customer adapter
Dessa aktörer tar över hela eller delar av sin kunds logistik- funktion, exempelvis order-till-leveransprocessen. Syftet är att skapa påtagliga förbättringar av logistikens prestationer.

Customer developer 
Här tar TPL-företaget över hela logistikfunktionen och blir en integrerad del av kundföretagets verksamhet (kallas ofta för 4PL eller LLP, Lead Logistics Provider). Hittills har kundbasen ansetts ganska liten för denna typ av aktör i Sverige och övriga Norden. Å andra sidan har oftast dessa aktörer ganska få kunder men utför omfattande arbeten för dessa.