TPLs kundvärde och nytta

Att lägga ut sina logistikaktiviteter på tredje part är inget nytt hela transportbranschen framväxt är ett exempel på hur företag under decennier har minimerat det egna transportarbetet och i stället anlitat externa transportbolag. Utvecklingen har fortsatt under årets lopp med att fler logistikfunktioner och aktiviteter utförs av externa partners

Kontakta oss

Vi vill gärna att du att kontaktar oss så vi tillsammans med dig kan ta fram bästa möjliga logistiklösning för dig. Vi ser fram emot att bli din partner på tillväxtresan.

Kontakta oss

Varför ska du som kund lägga ut din logistik?

Den främsta drivkraften för ökad användning av tredjepartslogistik är en allt tuffare global konkurrens som framtvingar ett ökat fokus på den egna kärnverksamheten och på att låta externa partners utföra det övriga funktioner så effektivt som möjligt. Eller enklare uttryckt: du kan inte vara bra på allt, utan måste välja var du har dina viktigaste, unika förmågor och kraftsamla kring dessa.

Parallellt med den ökade konkurrensen har kundernas krav ökat i alla branscher och segment. Kunder och konsumenter vill ha hög servicegrad till en låg kostnad. Med allt fler kompetenta logistikpartners som erbjuder avancerade, IT-baserade logistikfunktioner och processer finns det goda förutsättningar för att en samverkan med en tredje- partslogistiker resulterar i hög servicegrad, ökad effektivitet samt flexibilitet och anpassningsförmåga (agility).

En man som jobbar med flexibelt IT system vid sin dator

Fördelar med tredjepartslogistik

 • Fokusera på den egna kärnverksamheten och överlåta allt mer komplexa och krävande logistikutmaningar åt en professionell tredjepartslogistiker och därigenom skapa förutsättningar för ökad tillväxt, ökad effektivitet och bättre marginaler
 • Öka egen anpassningsförmåga och flexibilitet genom att skala upp och skala ned användningen av olika resurser
 • Öka den egna kontrollen
 • Accelerera genomförandet av logistikaktiviteter genom att dra nytta av de resurser, erfarenheter och den kompetens som finns hos TPL-företaget
 • Snabbare leverera till och etablera sig på nya marknader genom att dra nytta av TPL-företagets infrastruktur, nätverk och avtal
 • Reducera kostnader i den egna verksamheten
 • Göra fasta kostnader rörliga genom att utnyttja enbart de resurser som behövs därmed blir kostnaderna relaterade till verksamhetens intäkter
 • Frigöra egna resurser
 • Få tillgång till kunskap, kompetens, best practice, relationer och väl utvecklade metoder och processer från en mängd olika företag och branscher
 • Få tillgång till eftertraktade fysiska logistikresurser utan att behöva investera i egna fysiska logistikresurser och IT-system samt uppdateringar och underhåll av detta
 • Få tillgång till TPL-företagets väl utformade processer
 • Öka visibiliteten och koordinationsförmågan i försörjningsflödet genom att dra nytta av TPL-företagets IT-system och integrationer med egna och andra aktörers system
 • Säkra upp transportkapacitet genom att dra nytta av TPL-företagets nätverk, avtal och relationer