Flexibelt IT-system

En av Hedin Parts and Logistics styrkor är våra marknadsledande IT-resurser. På vår egen IT-avdelning finns handplockad IT-expertis med erfarenhet av att skapa kraftfulla, flexibla IT-lösningar för logistik.

Kontakta oss

Vi vill gärna att du att kontaktar oss så vi tillsammans med dig kan ta fram bästa möjliga logistiklösning för dig. Vi ser fram emot att bli din partner på tillväxtresan.

Kontakta oss

Flexibelt IT-System med starka IT-resurser

En av Hedin Parts and Logistics styrkor är våra marknadsledande IT-resurser och ett flexibelt IT-system. På vår egen IT-avdelning finns handplockad IT-expertis med erfarenhet av att skapa kraftfulla, flexibla IT-lösningar för logistik. Visibilitet i försörjningsflödet och en smart systemintegration är en viktig förutsättning för ett effektivt och koordinerat arbete mellan oss, våra kunder och deras kunder och leverantörer.

En man som jobbar med flexibelt IT system vid sin dator

Webbportal för reservdelsdistribution

Hedin Parts and Logistics har även byggt upp en branschledande webbportal för reservdelsdistribution, som möjliggör en effektiv, snabb och säker e-handel för företag. Genom portalen bedriver vi i praktiken en mycket omfattande e-handel med allt vad det innebär av styckplock, enstaka order, korta ledtider, hög leveranskvalitet och returhantering.

Fokusera på er kärnkompetens – vi tar hand om logistiken

Utöver vårt flexibla IT-system så erbjuder Hedin Parts and Logistics ett flertal andra tjänster inom tredjepartslogistik (3PL/TPL). Vi tar ansvar för: avrop/inköp, planering och prognoser, etikettering, montering, satsbyggnation, transportadministration, emballering, spedition, exportdokument och tulldeklarationer, hantering av farligt gods, reklamation- och returhantering och mycket annat.