Ompackning och sampackning

På vårt logistikcenter kan vi hjälpa till med ompackning och sampackning av varor.

Kontakta oss

Vi vill gärna att du att kontaktar oss så vi tillsammans med dig kan ta fram bästa möjliga logistiklösning för dig. Vi ser fram emot att bli din partner på tillväxtresan.

Kontakta oss

Ompackning och sampackning av varor

Typexempel är nedbrytning av pallar eller lådor för ompackning i mindre, mottagaranpassade paket och emballage. Det kan även handla om varuflöden som sammanförs/cross-dockas och därefter ompackas för vidare distribution till slutkunden.

Smarta förpackningslösningar

Smarta förpackningslösningar är ofta ekonomiska, kommunicerar tydligt, är lätta att hantera, hållbara och enkla att återvinna. Här finns en mycket stor samlad kompetens inom Hedin Parts and Logistics.

 

En man som jobbar med flexibelt IT system vid sin dator

Etikettering

Är ofta en naturlig integrerad del av att ompacka och vidaredistribuera gods. Här använder vi marknadens ledande tekniker för snabb och felfri gods- och transportetikettering.

Återvinning

Inom Hedin Parts and Logistics arbetar erfarna återvinningsexperter som gärna bistår med rådgivning och analys av hur era produkter och emballage kan återvinnas eller återanvändas på bästa sätt.