Reservdels- och eftermarknadslogistik

Hedin Parts and Logistics har reservdels- och eftermarknadslogistik i generna. Vår verksamhet har sina rötter i Saab Automobile Parts, en världsledande aktör inom eftermarknad och reservdelsdistribution.

Kontakta oss

Vi vill gärna att du att kontaktar oss så vi tillsammans med dig kan ta fram bästa möjliga logistiklösning för dig. Vi ser fram emot att bli din partner på tillväxtresan.

Kontakta oss

Varuförsörjning av reservdelar och komponenter en utmaning

Därför vet vi att varuförsörjning av reservdelar och andra komponenter både är utmanande och affärskritiskt för våra kunder. Hög precision, kvalitet, flexibilitet och snabbhet är självklara grundkrav. Dessutom krävs det där lilla extra som ger logistiken den krydda som behövs för att du som kund ska få unika konkurrensfördelar, mer nöjda kunder och en bättre total lönsamhet från eftermarknadsaffären.

Säkrar ditt eftermarknadsflöde

Hedin Parts and Logistics hanterar komplexa eftermarknadsflöden där det ställs mycket höga krav. Vår uppgift är att säkerställa att våra kunders löften till sina kunder infrias eller överträffas. Med avancerade system för order till leverans, lagerstyrning och lagerhantering (WMS) kontrollerar vi alla moment i försörjningsflödet – från underleverantörer vidare till inleverans, validering av ert gods och vidare till lagerhantering och distribution.

En man som jobbar med flexibelt IT system vid sin dator

Modern, automatiserad lagerhantering

Kundens artiklar hanteras omsorgsfullt och kostnadseffektivt i vårt automatiserade logistikcenter tio mil söder om Stockholm. Den moderna anläggningen har dessutom ett avancerat brandskydd, gedigna säkerhetslösningar och är utrustad för att hantera farligt gods och förtullning.

Hedin Parts and Logistics har även kunskap och kompetens att hantera VMI – Vendor Managed Inventory, dvs. säkerställa en löpande påfyllning av reservdelar och förnödenheter hos kundens mottagare.

Flexibla transportlösningar

Hedin Parts and Logistics har under åren byggt upp ett stort nätverk av transportörer som hanterar betydande godsvolymer från/till avsändare och mottagare över hela världen. Vi kan därför hjälpa våra kunder att upphandla snabba, precisa och kostnadseffektiva transportlösningar för reservdels-/eftermarknadsflöden. För flygfrakter är Hedin Parts and Logistics ”Godkänd avsändare” vilket innebär en snabbare hantering på flygplatser.