Snabb och kostnadseffektiv systemintegration

Hedin Parts and Logistics är sedan länge välkänt för sin höga IT-mognad, avancerade systemlösningar och höga IT-kompetens. För våra logistikkunder kan Hedin Parts and Logistics erbjuda en molntjänst som gör det möjligt att problemfritt och effektivt kommunicera data mellan system, kunder och partners.

Kontakta oss

Vi vill gärna att du att kontaktar oss så vi tillsammans med dig kan ta fram bästa möjliga logistiklösning för dig. Vi ser fram emot att bli din partner på tillväxtresan.

Kontakta oss

Systemintegration på burk

Den molnbaserade lösningen gör det snabbt och kostnadseffektivt att skapa och underhålla nya integrationer utan att några traditionella integrationer behöver göras. Med integrationsplattformen knyts Hedin Parts and Logistics system samman med ert system och med alla era partners system exempelvis affärssystem, TA-system, lagersystem/WMS, e-handelssystem, betalsystem och ekonomisystem. Oavsett om IT-systemen är stora, små, gamla eller nya så kan alla kommunicera tillsammans med den smarta molnlösningen. Med vår nya lösning driftsätts på några minuter 626 integrationer mellan 39 anslutna system. Snabb, kostnadseffektiv och smart systemintegration på burk!

Öppna APIer

Redan nu kan alla Hedin Parts and Logistics kunder ansluta sina system till oss genom våra öppna APIer (Application Programming Interface). Med integrationsplattformen underlättas detta eftersom integrationerna redan är förberedda i plattformen.

En man som jobbar med flexibelt IT system vid sin dator

Mer information om våra systemintegrationslösningar

För mer information om våra integrationslösningar kontakta Martin Lennbom på martin.lennbom@hedinpartslogistics.