Nyköpings Logistikpark

Här erbjuder vi nyproducerade, miljöcertifierade lokaler, från 10 000 upp till 220 000 kvm för logistik- och industrietableringar.

Nyköpings Logistikpark

Nå drygt 2 miljoner människor inom 60 minuter

Nyköpings logistikpark ligger strax söder om Nyköping, nära motorväg, flygplats, järnväg och isfri djuphamn. Inom cirka en timmas körväg nås drygt två miljoner människor. Här erbjuder vi etablering i nyproducerade, miljöcertifierade lokaler från 10 000 upp till 220 000 kvm för logistik- och industriverksamhet, anpassade helt utifrån dina önskemål. Byggstart kan ske omgående.

Detaljplanen är klar och förberedande markarbeten har påbörjats.

Vi ligger
7 km
ifrån E4:an
Vi finns
110 km
Från Stockholm
Vi har
13 km
till Skavsta flygplats

I Nyköpings Logistikpark erbjuder vi:

  • Nyproducerade byggnader, certifierade enligt Miljöbyggnad silver
  • Besöks- och kundparkering
  • Laddstolpar för elfordon
  • Fiberanslutning
  • Buss för anslutning till övrig kollektivtrafik
  • Möjlighet till järnvägsanslutning
  • Skalskydd och bevakning
Nyköpings Logistikpark

Från 10 000 till 220 000 kvm

BYGGNAD A
Plan 1: Lager 55 680 kvm
Plan 2: Area för lagerentresol och kontor anpassas efter behov

BYGGNAD B
Plan 1: Lager 26 400 kvm
Plan 2: Area för lagerentresol och kontor anpassas efter behov

BYGGNAD C
Plan 1: Lager 26 400 kvm
Plan 2: Area för lagerentresol och kontor anpassas efter behov

BYGGNAD D
Plan 1: Lager 26 400 kvm
Plan 2: Area för lagerentresol och kontor anpassas efter behov

BYGGNAD E
Plan 1: Lager 67 500 kvm
Plan 2: Area för lagerentresol och kontor anpassas efter behov

BYGGNAD F
Plan 1: Lager 12 000 kvm
Plan 2: Area för lagerentresol och kontor anpassas efter behov

Martin lennbom orio logistics