Sveriges äldsta globala logistikföretag

Organisation

Hedin Parts and Logistics huvudkontor finns i Nyköping tillsammans med logistik- och distributionscenter. Bolaget har även kontor i Mölndal och Trollhättan samt verksamhet med egna försäljningskontor via helägda dotterbolag i USA, Storbritannien, Tyskland och Schweiz.

Hedin Parts and Logistics är exklusiv leverantör av Saab Original reserv- och servicedelar. Cirka 140 medarbetare är anställda i koncernen.

Sedan juni 2022 är Hedin Parts and Logistics AB ett helägt dotterbolag till Hedin Mobility Group AB, en av Europas största privatägda bilåterförsäljare. Koncernen sysselsätter fler än 8 000 personer och har över 550 anläggningar i Europa.

 

Hedin Mobility Group