Organisation

Sedan juni 2022 är Hedin Parts and Logistics AB ett helägt dotterbolag till Hedin Mobility Group AB. Hedin Parts and Logistics huvudkontor finns i Nyköping, tillsammans med logistik- och distributionscenter. Bolaget har också kontor i Mölnlycke och i Trollhättan samt nio aktiva helägda dotterbolag i Europa och USA.

Ledning